instruktaż12 października członkowie szkolnego koła PCK pod opieką p. Ewy Pawlak przygotowali apel z okazji „Światowego Dnia Mycia Rąk”.
Święto zostało ustanowione w 2008 r. przez UNICEF i  jest obchodzone na całym świecie 15 października. Jest ono okazją do rozmów, o tym jak ważne dla zdrowia jest mycie rąk. Tak też było w naszej szkole.

Czytaj więcej...

Pani Ewa Pawlak uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Czerwonego Krzyża została wyróżniona Odznaką Honorową PCK III stopnia.

zakoczenie roku szkolnego 2015 2016 17

Wyróżnienie wręczył Prezes PCK - pan Stanisław Kośla oraz komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - pan Zbigniew Łubiński.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za udział w szkolnej akcji pod hasłem:

"Mała słodycz - wielkie serce".

Zebrane podczas akcji słodycze trafiły do Caritas w Białobrzegach. Mamy nadzieję, że osłodziły Święta Wielkanocne niejednej rodzinie.

 

Dziękujemy!!! : Szkolne Koło PCK

Ciastek

walka z głodem

W miesiącu październiku Szkolne Koło P.C.K. przypomniało szkolnej społeczności o obchodzonym 16 października Światowym Dniu Głodu. Na gazetce ściennej Koła pojawiły się plakaty z informacjami o problemie głodu na świecie i w Polsce. Uczniowie zaprezentowali hasła zachęcające do szanowania i nie marnowania żywności.

pckPóki jesteś młody i szczęśliwy

I uśmiech śle Ci cały świat,

Nie często myślisz o twym druhu,

O tym że czuwa wierny brat.

Lecz gdy żywiołów przyjdą klęski

I wojny złe i głód i ból.

Wówczas Ci poda dłoń pomocną

Czerwony Krzyż przyjaciel Twój.

 /,,Pieśń o Czerwonym Krzyżu” fragm./

 

     Szkolne Koło P.C.K. w Publicznej Szkole Podstawowej wzbogaciło się o nowych Członków Koła. Zastąpią oni starszych kolegów, którzy opuścili progi naszej szkoły i zasilili szeregi gimnazjum. Naszym młodszym kolegom i koleżankom pragniemy przybliżyć cel i zadania Koła.

      Cele i zadania Szkolnego Koła P.C.K.     

1. Celem działalności szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

2. Zadaniami szkolnego koła PCK są:

a) pomoc potrzebującym uczniom,

b) promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,

c) działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

d) kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

e) stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży;

f) przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.