431091210_879968137263653_5530440259603947080_n.jpgPoniżej znajdują się linki dotyczące rekrutacji do białobrzeskich szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025. Zapraszam ósmoklasistów oraz ich rodziców do zapoznania się.
Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Białobrzegach

Planowane oddziały 2024/2025:

https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/terminy-rekrutacji/

zasady rekrutacji:

https://lobialobrzegi.pl/zasady-rekrutacji/

terminy postepowania rekrutacyjnego i terminy
składania dokumentów:

https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/materialy-promocyjne/

dokumenty (wniosek, klauzula informacyjna, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych):

https://lobialobrzegi.pl/dla-kandydata/nabor-do-klasy-2023-2024/

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach
profile kształcenia:

https://zspbialobrzegi.edu.pl/?page_id=74159


wniosek o przyjęcie do szkoły:

https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/Wniosek-do-szkoly-1.pdf

zasady rekrutacji do klas pierwszych:

https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/Zasady-rekrutacji-do-kl-pierwszej.pdf

terminy postępowania rekrutacyjnego:
https://zspbialobrzegi.edu.pl/.../TERMINY-POSTEPOWANIA...

https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/TERMINY-POSTEPOWANIA-REKRUTACYJNEGO1.pdf

zaświadczenie dotyczące przyjęcia ucznia na praktyczną naukę zawodu:

https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/za%C5%9Bwiadczenie-dotycz%C4%85ce-przyj%C4%99cia-ucznia-na-praktyczna-nauk%C4%99-zawodu-do-Bran%C5%BCowej-Szko%C5%82y-I-stopnia.pdf

oświadczenie rodzica dotyczące wyrażenia zgody na naukę dziecka w technikum w zawodzie logistyk – klasa mundurowa:

https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2023/03/oswiadczenie-rodzica-dotyczace-wyrazenia-zgody-na-nauke-dziecka-w-Technikum-w-zawodzie-technik-logistyk-klasa-mundurowa3-1.pdf

oświadczenie rodziców dotyczące wyrażenia zgody na udział dziecka w testach sprawnościowych:

https://zspbialobrzegi.edu.pl/wp-content/uploads/2024/02/Oswiadczenie-do-testu-klasa-mundurowa.pdf